top of page

פרסומים והרצאות

יולי, 2022: הרצאה בנושא: Family Relational Trauma: A Rorschach Case Study of 5 Siblings, כנס המאה לרורשך, ז'נבה, שוויץ.

דצמבר, 2021: פרידמן, ט., ויסברג גולד, ח. (2021). למידה רגשית-חברתית מותאמת אישית. SEL Challenge website.

מרץ, 2020: ויסברג גולד, ח. (2020). מבט פסיכואנליטי-אנושי על משבר הקורונה. אתר פסיכולוגיה עברית

אוקטובר, 2019: הרצאה בנושא 'רגרסיה הרחק מהממוצע: על החמרה והטבה מידיות בטיפול בילדים בגיל הרך והוריהם', כנס ישראל השני להורות, אוניברסיטת חיפה.

bottom of page